Teams

Programmateam

Het programmateam is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het programma en handelt in opdracht van de stuurgroep.

Judith Huisman, secretaris programma
Charlotte Heystek, communicatieadviseur
Johanna de Groot, liaison SURF
Elsbeth Vonkeman, liaison Vereniging Hogescholen
Anne-Roos Renkema, liaison Universiteiten van Nederland
Manon Geven, liaison MBO Raad

Coördinatieteams

Elk programmaonderdeel wordt voorbereid door een coördinatieteam. De teams bestaan stuk voor stuk uit een vertegenwoordiging van experts uit het mbo, hbo, wo en SURF. Het betreft tijdelijke teams voor de voorbereidingsfase. In Fase 1 van het programma (vanaf januari 2023) zullen de teams een andere samenstelling hebben. De werving van teamleden moet nog starten.

Coördinatieteam Transformatiehub Digitale leermiddelen

Een transformatiehub is een gemeenschap van docenten, lerenden, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers die zich met een van de thema’s uit het programma bezighouden. Samen lossen ze complexe vraagstukken in de onderwijspraktijk op. Transformatiehub Digitale leermiddelen wil via één plaftorm betere en overzichtelijker toegang tot leermaterialen voor alle lerenden realiseren.  

Kirsten Veelo, SURF
Lieke Rensink, SURF
Menno de Waal, ROC van Amsterdam en Flevoland
Imane Oulali, MBO Raad
Yvonne Rouwhorst, SURF
Robert Schuwer, Fontys Hogeschool

Coördinatieteam Transformatiehub Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs

Een transformatiehub is een gemeenschap van docenten, lerenden, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers die zich met een van de thema’s uit het programma bezighouden. Samen lossen ze complexe vraagstukken in de onderwijspraktijk op. Transformatiehub Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs wil dat lerenden eenvoudig kunnen kiezen uit het voor hen geschikte onderwijsaanbod van alle onderwijsinstellingen waarbij het inschrijven gemakkelijk gaat en alle studieresultaten op één plek te vinden zijn.  

Sam Stuijver, SURF
Ulrike Wild, Wageningen University & Research
Michael Go, SURF
Claudia Beemster, MBO Digitaal
Rob Vos, MBO Digitaal
Peter van Deukeren, Kennisnet
Paul den Hertog, SURF

Coördinatieteam Kennisinfrastructuur 

Dit team houdt zich bezig met de gedeelde kennisinfrastructuur en de Centers for Teaching and Learning. De kennisinfrastructuur is een manier om bestaande en nieuwe kennis over onderwijsinnovatie te delen zodat docenten er echt iets aan hebben. 

Esther van der Linde, SURF
Nynke Kruiderink, SURF
Martine Schophuizen, NRO
Constant Swinkels, Comeniusnetwerk
Sabine Uijl, Comeniusnetwerk
Marit Montsanto, Mediacollege
Marc Dietzenbacher, MBO Digitaal
Thys de Haan, Hogeschool Van Amsterdam
Nico Boot, Hogeschool Leiden
Mabelle Hernandez, Universiteit Utrecht

Coördinatieteam ict-infrastructuur 

Dit team is verantwoordelijk voor de sectorale ict-infrastructuur. De ict-infrastructuur dient als een wegennet voor alle ict-voorzieningen die lerenden en docenten nodig hebben. De infrastructuur zorgt ervoor dat de ict-voorzieningen op elkaar aansluiten. Dat maakt samenwerking mogelijk, met elkaar en met de arbeidsmarkt en samenleving.  

Femke Morsch, SURF
Corno Vromans, SURF
Alexander Blanc, SURF
Joel de Bruijn, MBO Digitaal
Menno Scheers, SURF
Carla Assselbergs, Avans Hogeschool
Marc Berenschot, Universiteit Twente
Ageeth Lindner, Wageningen University & Research
Gerard Griffioen, ROC Amsterdam