Hoe doe ik mee?

Leuk dat je wilt meedoen! Op dit moment zijn we de programma-organisatie aan het opzetten en bereiden we met uitgebreidere groepen mensen de inhoud van het programma voor.

Onderwijsinstellingen kunnen op meerdere manieren meedoen aan het programma:  

Transformatiehubs
Via de transformatiehubs. Er zullen experts nodig zijn in de transformatiehubs die met draagvlak kunnen innoveren rondom de verschillende thema’s. De transformatiehubs worden geleid door de Captains of Transformation. Zij hebben een sleutelpositie in het trekken van de hub. De Captain wordt ondersteund door een team van experts vanuit de instellingen. Een kernteam van vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo en wo zal steeds de aansluiting tussen de werkpraktijk in de instellingen en het innovatieve werk in de hubs moeten verzorgen. Het proces over het vullen van dit team zal snel nader worden toegelicht.  

Centers for Teaching & Learning
Via de Centers for Teaching & Learning. Deze centers spelen een belangrijke rol in de wisselwerking met het centrale programma. Voor de instellingen zullen er – via het ministerie – middelen vrijkomen om te investeren in een Center for Teaching & Learning. Hiervoor zal een subsidieregeling worden opengesteld. 

Sleutelfunctionarissen in de instelling
Om de aansluiting tussen het werken in de transformatiehubs en infrastructuren en de instellingen zo goed mogelijk te maken, willen we binnen elk van de instellingen een team van sleutelfunctionarissen vormen dat gedurende de looptijd van het programma als linking pin naar de programmaorganisatie functioneert. We denken aan een team van verantwoordelijken voor onderwijsbeleid en onderwijsontwikkeling, naast informatiemanagement, ict en docentprofessionalisering. De komende maanden gaan we met instellingen in gesprek over hoe deze teams kunnen werken.

Ik ben net afgestudeerd

Houd deze website in de gaten. Vanaf december start de werving voor de verschillende rollen binnen de Digitaliseringsimpuls.

Ik ben student

Vanaf 2023 komen er verschillende mogelijkheden om deel te nemen. In de transformatiehubs kun je zelf bijdragen aan experimenten met onderwijsvernieuwing. Meer informatie vind je later op deze website en via je instelling.

Ik ben docent

Vanaf 2023 krijgen docenten verschillende mogelijkheden om mee te doen. In de kennisinfrastructuur verbinden en starten we netwerken voor docenten. Dat doen we in samenwerking met het ComeniusNetwerk, SURF Communities en met bestaande docentennetwerken in de onderwijsinstellingen. In het Center for Teaching & Learning van jouw instelling vind je kennis en advies om je onderwijs te vernieuwen. In de transformatiehubs kun je bijdragen aan experimenten met onderwijsvernieuwing. Meer informatie vind je later op deze website en via je instelling.

Ik ben onderwijsadviseur op het gebied van innovatie (met ict)

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan de kennisinfrastructuur en aan de Centers for Teaching & Learning. Houd deze website in de gaten voor de vacatures voor het programma. Vanaf december start de werving.

Ik ben ict’er

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan de sectorale ict-infrastructuur. Houd deze website in de gaten voor de vacatures voor het programma. Vanaf december start de werving.

Ik ben onderzoeker

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan het onderzoek dat in de transformatiehubs plaatsvindt en aan de gedeelde kennisinfrastructuur. Vanaf 2023 zet NRO een call voor onderwijsonderzoek uit. Meer informatie vind je later op deze website.