Hoe ziet het tijdspad eruit?

2022 

Opstartfase

April:  
Toekenning subsidie Nationaal Groeifonds 

April-juni:  
Voorbereiding en inrichting van het programmamanagement 

Juli-september: 
– Inrichting van de ict- en kennisinfrastructuur en transformatiehubs 
– Inrichting van de adviesgroepen Lerenden, Docenten en ICT-directeuren 

Oktober-december:  
– Start definitieve stuurgroep 
– Werving en aanstelling van een programmadirecteur 
– Lancering van de nieuwe naam voor het programma 
– Voorbereiding van de transformatiehubs, pilothubs, ict-infrastructuur en kennisinfrastructuur door coördinatieteams 
– Voorbereiding van Centers for Teaching & Learning en onderzoek door het team Kennisinfrastructuur 
– Activiteitenplan 2023-2024 van alle programmaonderdelen gereed 

2023 

Fase 1: Uitvoering 

Januari-maart: 
– Start van de uitvoering van een gezamenlijke ict- en kennisinfrastructuur  
– Start van transformatiehubs Wendbaar en flexibel onderwijs en Digitale leermaterialen én pilotshubs. 

April-juni: 
Toekenning van subsidies aan onderwijsinstellingen ten behoeve van Centers for Teaching & Learning en onderzoek 

Juli-september: 
– Opstarten van Centers for Teaching & Learning in de onderwijsinstellingen 
– Opstarten van onderzoek in de transformatiehubs en in het onderdeel kennisinfrastructuur  

2024 

April-juni: 
Voorbereiding van plan Fase 2 (2025-2030) 

Juli-september: 
– Indienen van voorstel voor Fase 2 
– Evaluatie van functioneren, samenwerking, samenhang en wendbaarheid van alle onderdelen 
– Evaluatie van behaalde resultaten van Fase 1 en van de plannen voor het opstarten van nieuwe transformatiehubs 

2025-2030 

Fase 2 

In deze fase wordt de organisatie en inrichting van het programma waar nodig aangepast, op basis van de ervaringen en de evaluatie van Fase 1. 
Na vier jaar en na acht jaar wordt er naast een evaluatie ook een effectmeting uitgevoerd door een extern bureau.